asturian

Profesjonalna obsługa Twojej nieruchomości!

Zbudowanie wzajemnego zaufania, dostarczenie najlepszych rozwiązań oraz pełna przejrzystość wszystkich prowadzonych czynności.

Ilustracja budynków
0
Lat na rynku
nieruchomości
0
Zarządzane
nieruchomości
0 +
Zadowolonych
klientów

Twoja nieruchomość w naszych rękach!

Zarządzanie nieruchomościami to dbanie o ich atrakcyjność. Stan techniczny i wygląd budynków wpływa na cenę położonych w nim lokali.

Zarządzanie nieruchomościami

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają sie do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli, gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz wysoką jakość usług związanych z administrowanymi budynkami.

Nasze atuty to przede wszystkim:

Zarządzanie lokalami

Powierzając swój lokal w zarządzanie oszczędzasz nie tylko czas, lecz także pieniądze!

Obsługa administracyjna

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa techniczna

Przeglądy okresowe

Sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnej, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz estetyki obiektu i jego otoczenia: bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji, szczelności i systemu odwodnienia obiektu, stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej, stanu i bezpieczeństwa wentylacji, stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji; stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej średnio-prądowej, stanu i bezpieczeństwa instalacji piorunochronnej.

Skontaktuj się z nami!

Czekamy na Twój kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

Zarządca - 509 937 603
Administrator - 505 591 252

ul. Józefa Marcika 4a/II/8, 30-433 Kraków
Argento Duo Office ParkZaufali nam